Vaststellingsovereenkomst Amsterdam: juridisch advies en onderhandelen over ontslag
 
vaststellingsovereenkomst amsterdam transitievergoeding


Vaststellingsovereenkomst | Gratis juridisch advies over ontslagregeling, transitievergoeding en WW uitkering van expert ontslagrecht

020-5221999

 

 

 

vaststellingsovereenkomst juridisch advies amsterdam

Vaststellingsovereenkomst in Amsterdam aangeboden? Onze advocaten ontslagrecht adviseren u!

Uw vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst kunt u (gratis) juridisch laten controleren en beoordelen door onze ervaren advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam. Een vaststellingsovereenkomst is een manier om een arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Meestal gebeurt dat in minnelijk overleg met een ontslagbrief met daarin het voorstel om een ontslagovereenkomst te tekenen. U kunt dan afspreken om de arbeidsovereenkomst in overleg te beëindigen. Het geregelde ontslag wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Alleen schriftelijke instemming met ontslag is geldig. Onze advocaten in Amsterdam geven niet alleen juridisch advies over ontslag met wederzijds goedvinden, maar wij onderhandelen ook met de werkgever voor het beste resultaat.

De werknemer is bij een ontslagregeling niet verplicht om verweer te voeren tegen ontslag, omdat het recht op WW uitkering in een (goede) vaststellingsovereenkomst is gewaarborgd. Een ontslagprocedure bij de rechtbank is dan ook niet meer nodig. Een ontslagregeling is dan nuttig om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden.

De advocaten arbeidsrecht van advocatenkantoor WS Advocaten in Amsterdam zijn specialist op het gebied van arbeidsrecht en ontslag sinds 1997, met name bij ontslagregelingen, zoals ontslag met wederzijds goedvinden.

 • Onze advocaten geven u (gratis) juridisch advies over de onderlinge afspraken en checken en controleren een aangeboden vaststellingsovereenkomst op alle onderdelen, onder andere of de transitievergoeding juist is berekend en of u recht krijgt op een WW uitkering.
 • Als nodig onderhandelt onze ervaren advocaat ontslagrecht met uw werkgever over de inhoud van de aangeboden beëindigingsovereenkomst of ontslagregeling.

Wanneer een vaststellingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst wordt vaak gesloten:

Vaststellingsovereenkomst en WW - Vaststellingsovereenkomst bij ziekte of arbeidscontract voor bepaalde tijd

Niet elke beëindigingsovereenkomst geeft automatisch recht op een WW uitkering. In sommige gevallen is er sprake van een benadelingshandeling, namelijk als een werknemer een onnodig beroep doet op het UWV. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer akkoord gaat met ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid, binnen 2 jaar na de 1e ziektedag. Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid dus niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Uiteraard checken wij voor u de risico's bij vrijwillig ontslag.

Dat kan ook gebeuren bij een contract voor bepaalde tijd. Alleen als een vaststellingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV bestaat er recht op een uitkering. Als ontslagadvocaat in Amsterdam zijn wij bekend met alle mogelijke gevaren van een ontslagovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding (transitievergoeding)

De ontslagvergoeding (zoals de transitievergoeding) is een belangrijk onderdeel van de beëindigingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst adviseert en onderhandelt onze specialist arbeidsrecht in Amsterdam,  over een zo goed mogelijke ontslagregeling. Vaak is hogere ontslagvergoeding mogelijk. Onze advocaten doen voor u een complete juridische check. Bij ons advies en de onderhandelingen komen onder andere aan de orde:

 • de einddatum (en aansluitend recht op WW)
 • transitievergoeding of andere ontslagvergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • geheimhouding (bedrijfsinformatie of de inhoud van de overeenkomst)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • recht op WW; geen dringende reden voor ontslag
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • finale kwijting over en weer.

Kosten voor juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst

De werkgever vergoedt vrijwel altijd de kosten van ons advocatenkantoor in Amsterdam voor juridisch advies - geheel of tot een bepaald bedrag. Dat gebeurt ook als de vergoeding van advieskosten niet in de eerste versie van de overeenkomst staat vermeld. Als nodig onderhandelen wij over de vergoeding van de kosten. De advieswerkzaamheden van onze advocaten zijn bij een geregeld ontslag dus vrijwel altijd gratis. Werkgever en werknemer hebben dan ook de garantie dat de werknemer duidelijk op zijn rechten bij ontslag is gewezen.

De vaststellingsovereenkomst is na verloop van de bedenktermijn rechtsgeldig en kan achteraf niet zomaar worden aangetast, bijvoorbeeld op grond van dwaling of misbruik van omstandigheden. Dat kan alleen in bijzondere gevallen.

Alleen als u zelf tevreden bent met de ontslagregeling adviseren wij om akkoord te gaan met vrijwillig ontslag.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst - contact met expert arbeidsrecht in Amsterdam voor het beste resultaat

Voor (gratis) juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst of het controleren van een aangeboden beëindigingsovereenkomst belt u met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam: 020-5221999.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Advocatenkantoor WS Advocaten | sectie arbeidsrecht Amsterdam

Rooseveltlaan 2
1078 NH Amsterdam

020-5221999


 

vaststellingsovereenkomst amsterdam check ww uitkering transitievergoeding